تبلیغات
سایت جامع بهائیت - سخنان عبدالبهاء در مونترال و نقد آن

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

سخنان عبدالبهاء در مونترال و نقد آن

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1396/04/15 12:01

عبدالبهاء و سوسیالیسم

 به هنگام سفر به مونترال، عبدالبهاء طی سخنانی در کلوپ سوسیالیست ها، در سال 1912، مطالبی بیان داشت که ترجمة آن در سال 1922 در نجم باختر به چاپ رسید. او در آن جا به عنوان راه حلی بر مشکلات اقتصادی جوامع بشری پیشنهاد می کند:... همه آحاد و افراد جامعه بشری باید از حداکثر رفاه بهره مند شوند؛ برای حل...این مشکل باید از کشاورزان شروع کرد؛ زیرا کشاورزان و رعایا بزرگترین گروه آماری شاغلان را تشکیل می دهند. در هر روستا باید یک مرکزیت ایجاد شود و درآمدهایی به شرح زیر برایش درنظر گرفت:

1-عشریه درآمد اعضاء؛

2- دریافتی از بابت حیوانات؛

3- سومین درآمد مربوط به معادن است؛ فرضا 3/1 {یک سوم} درآمد هر معدن به این مرکزیت واریز می شود؛

4- هرکس بمیرد و وارثی نداشته باشد، همة ماترک او به این مرکزیت وارد می شود؛

5- هرگونه پول و گنجی روی زمین یافت شود، به این مرکزیت واریز خواهد شد؛

تمام درآمدهای فوق در این صندوق و مرکزیت متمرکز خواهد شد.

در مورد بند اول یا عشریه، ما وضع کشاورز یا رعیت، و درآمد او را در نظر گرفته می گیریم. برای مثال مشخص می کنیم که درآمد سالانه و هزینه های سالانه او چقدر است. اگر درآمد و هزینه او یکسان باشد از او مالیاتی اخذ نخواهد شد. دیگری برای مثال 2000 دلار درآمد و 1000 دلار هزینه دارد. 10% مازاد درآمد او را می گیریم. البته اگر درآمد او 10.000 یا 20.000 دلار باشد، ولی هزینه اش همان 1000 دلار، دیگر از او نه 10% بلکه 25% مالیات می گیریم. اگر درآمدش 100.000 دلار و هزینه اش تا 5000 دلار باشد، درآن صورت 3/1 مازاد درآمد او بعنوان مالیات اخذ خواهد شد. اگر درآمد کشاورز 200.000 دلار و هزینه اش تا 10.000 دلار باشد، او باید نیمی از درآمدش را مالیات بپردازد؛ چرا که در این حالت، هنوز 90.000 دلار درآمد مازاد دارد. جدول و ترتیبات فوق، میزان مالیات پرداختی را مشخص می کند. همة مالیات های دریافتی به این صندوق واریز می شود. حال موارد ضروری و فوریتی را هم در نظر بگیرید. فرضاً کشاورزی که درآمدش تنها 5000 دلار است و هزینه اش 10.000 دلار، او 5000 دلار از این صندوق دریافت می کند تا دیگر نیازمند نباشد.

تمام هزینه افراد یتیم و بی سرپرست هم مورد توجه قرار خواهد گرفت، تمام هزینه افراد معلول روستا هم پرداخت خواهد شد، هزینه-های ضروری افراد فقیر ساکن روستا هم پرداخت خواهد شد، همچنین باید به فکر رفاه و آسایش همه معلولان و نیازمندان ساکن روستا باشیم. دیگر هیچ فرد نیازمندی در روستا باقی نخواهد ماند. همه در رفاه و خوشبختی بسر می برند! دیگر هیچ شکافی باعث اختلال در هویت سیاسی آن جا نخواهد شد.

حال که هزینه و درآمد صندوق مشخص شد، هیئت امنایی از سوی مردم دهکده انتخاب می شوند تا بر عملکرد صندوق نظارت داشته باشند و در صورتی که صندوق مازادی داشته باشد، آن مازاد به "صندوق و خزانه ملی" واریز خواهد شد.

در این سیستم دیگر فرد نیازمندی در روستا باقی نمی ماند، همه کامیاب خواهند بود و زندگی آسوده ای را می گذرانند. برای شهرهای بزگ هم باید موضوع را در مقیاس بزرگتر مطرح کرد که اگر بخواهم آن را توضیح بدهم بسیار طولانی خواهد شد.

در این سیستم همه مرفه خواهند بود و نیازی به یکدیگر نخواهند داشت. البته نیازها را باید اولویت بندی کرد. مردم هم باید به نوعی طبقه بندی شوند. هر روستا و شهری را می توان به ارتش تشبیه کرد که در آن ژنرال، سرهنگ، ستوان، گروهبان، و سرباز وجود دارد. همه باید باشند؛ ولی همه هم باید در رفاه و سعادت باشند... خداوند نیاز همه را فراهم کرده است. باران بر سر همه می بارد و خورشید به همه گرما می بخشد. محصول زمین برای همه است لذا سعادت و آسایش و رفاه باید برای همه ابناء بشر باشد... افراد مرفه نباید فقط به فکر خود باشند بلکه باید به فکر تأمین نیاز فقرا و تهیدستان هم باشند... اگر قرار باشد انسان تنها به فکر تأمین خواسته خود باشد از حیوانات هم پست تر است زیرا حیوان فاقد قوه ادراک و عاقله انسانی است... انسان واقعی آنست که منافع خود را بخاطر دیگران فراموش کند... حتی جان خود را برای حفظ جان دیگران فدا کند...

بنگرید که چگونه مردان بزرگ جهان  از میان پیامبران یا فلاسفه راحت و آسایش خود را در راه رفاه بشریت فدا کرده اند... ثروت خود را در راه رفاه عمومی بذل کرده اند...

از خدا می خواهیم که نفوس انسان ها را با عدالت عجین کند تا آن ها طریق انصاف را بپیمایند، برای رفاه و خوشبختی بشریت تلاش کنند، و برای رفاه و آسایش دیگران از جان خود بگذرند؛ آن گاه این کره خاکی، بهشت الهی خواهد شد... ما باید اندیشه خود را متمرکز کنیم تا چنین سعادتی برای جهان بشری تحقق یابد

 

نکات زیر در طرح جناب عبدالبهاء برای عدالت اقتصادی به چشم می خورد:

1-کشاورزان و رعایا بزرگترین گروه آماری شاغلان را تشکیل می دهند.

2- باید از کشاورزان مالیات های مختلفی گرفت.

3-مالیات کشاورزان بر اساس درآمد و هزینه شان متفاوت خواهد بود.

4-بر اساس مابه التفاوت هزینه و درآمد، میزان مالیات تصاعدی (از ده تا پنجاه درصد و بیشتر) خواهد بود.

5-مالیات بر حیوانات هم وجود دارد ولی میزان آن تعیین نشده است.

6- باید صندوقی برای واریز این مالیات ها در همان محل ایجاد کرد.

7- این صندوق، هیات امنای انتخابی از همان محل خواهد داشت که زیر نظر آن ها بودجه هزینه می شود.

8- یک سوم در آمد معادن به این صندوق واریز می شود.

9-هرگونه پول و گنجی روی زمین یافت شود، به این مرکزیت واریز خواهد شد.

10-تمام اموال بلا وارث به این صندوق واریز می گردد.

11-مازاد صندوق پس از کسر هزینه های محلی به صندوق ملی واریز می شود.

12-این فرآیند زیر نظر بیت العدل و با مدیریت او انجام خواهد شد.

بنابراین مدیر تشکیلات بهایی، منبع همه درآمدهاست و با نظارت بر آن فرآیند مالی را مدیریت خواهد کرد و بیت العدل شریک همه معادن و مالک همه پول ها و گنج ها واموال بلا وارث و مالیات ها خواهد بود!

 

سوسیالیسم تخیّلی عبدالبهاء

موضوع معادن چیست؟ استدلال اینست که اگر اداره معادن ملّی در اختیار بیت العدل قرار گیرد؛ این بدان معناست که بیت العدل وظیفه حکومتی هم خواهد داشت. در قرن بدیع، شوقی می گوید که "بهاءاله در کتاب اقدس نهاد بیت العدل را تأسیس کرده، و شرح وظایف و منابع درآمدی آن را بیان نموده است" ولی وقتی به کتاب اقدس مراجعه شود اثری از سهم درآمد از معادن و یا نحوة خرج آن نمی یابیم. آن چه که ملاحظه می شود و شوقی به آن تصریح کرده این است که بهاءاله "هرگونه دست اندازی به حوزة حکومت آن ها (پادشاهان) را نفی می کند". تصور می شود این ممنوعیت، معادن را هم در بر می گیرد با این وجود وقتی به آثار نویسندگان بهائی مراجعه می کنیم در برخی از آن ها گفته شده که 3/1 درآمد یا محصول معادن متعلق به بیت العدل است.

اگر به تاریخچه این موضوع برگردیم متوجه می شویم که اولین بار اورول هارپر در نجم باختر ( اکتبر 1924) در مقاله ای با نام "نگاهی به جهان در سال 2000" به این موضوع پرداخته و می گوید: "از شما می خواهم که چشمان خود را ببندید و بر بال خیال سوار شوید و دنیا را در سال 2000 تصور کنید... آن گاه او تصویری رویایی و بهشت گونه از دنیا در سال 2000 ارائه می کند... دو ساختمان مشاهده می کنیم، یکی مدرسه عمومی است که همه در آن به بهترین وجه با همه تجهیزات و امکانات آموزش می بینند، و دیگری ساختمان بیت العدل است. گفته شده که این بیت العدل همچون یک انبار عمومی و یا بیت المال است که منافع آن به تک تک افراد جامعه باز می گردد...

در ادامه بخش هائی از نامه عبدالبهاء به خانم پارسونز، مورخ 4/10/1912 آورده شده که رابطه مستقیمی به موضوع بیت العدل و یا شقوق آن ندارد، بلکه بیشتر درباره یک حکومت دمکراتیک محلّی، و صندوق (خزانه) روستایی صحبت می کند. (بخشی از این لوح توسط جرج لاتیمر ترجمه و در نجم باختر سال 7، شماره 15، ص 146 آورده شده است.) اخیراً بخش دیگری از این متن ترجمه و در "انوار هدایت" نقل شده است.

این نامه یک متن معتبر است که نسخه اصلی آن (با حذف بخشی از مقدمة آن) در مائده آسمانی آمده؛ همچنین متن کامل سخنرانی جزء خطابات عبدالبهاء آمده است:

دوبلین  امة الله مسس پارسنز، علیها بهاء الله الابهی

ای دختر ملکوتی، من در راه آهن رو به سانفرانسیسکو می روم بیاد خوبی تو افتادم و به یاد روی مستر جفری کوچک... امیدوارم که تو روی موضوع اقتصادی، که موجب پیدایش تعالیم جدید شده و برای تو مشکلات فکری بوجود آورده تمرکز کنی. یک مثال می تواند روشنگرتر از هر توضیحی باشد بنابراین، من ابعاد بحث را برای تو تشریح می کنم تا بدانی که این موضوع اقتصادی، جز بر مبنای این تعالیم حل نخواهد شد.

 

هیئت مدیره و بیت العدل

این نامه مجدداً حکایت از جدائی دین و سیاست در تفکر اجتماعی عبدالبهاء دارد. او یک هیئت مدیره (انجمن) را تعریف می کند که امور روستا را زیر نظر دارد. این انجمن بهیچ روی بیت العدل نیست، زیرا عبدالبهاء هرگز تمایلی به تعارض اختیارات نداشت، لذا هیچ گاه تصور این که بیت العدل قدرت مدنی را به دست بگیرد، پیدا نکرد. انجمن و خزانه محور دمکراتیک سیستم رفاه اجتماعی و حکومت محلّی در نظر گرفته شده است.

اولاً می دانیم که هیئت مدیره و بیت العدل 2 نهاد مختلف هستند، زیرا اساساً 2 نام متفاوت دارند و هرگز نمی توان تصور کرد که عبدالبهاء در این نامه به خانم پارسنز (و نیز در سخنرانی در کلوپ سوسیالیست های مونترال) عبارت دیگری به کار برده، ولی منظورش بیت العدل بوده باشد. او خزانه ای را توصیف می کند که در یک روستا، تحت اشراف و نظارت یک هیئت مدیره، که از میان افراد بالغ آن روستا انتخاب شده اند، و مسئولیت امور مدنی آنجا را بعهده دارد، بکار می پردازد. درحالی که بیت العدل، تنها از سوی بهائیان انتخاب شده، و اعضای آن همگی بهائی هستند و حیطه وظایف آن "هدایت فعالیت های احباء، صیانت از امراله، و کنترل و نظارت بر امور جامعه بهائی (بطور کلی)" می باشد. (شوقی ربانی، نظم بهائی، ص40)

درآمد خزانه ای که عبدالبهاء در این جا بیان کرده، اساساً عبارت است از مالیات بر درآمد و تصاعدی؛ بعلاوه 3/1 درآمد معادن، مالیات بر حیوانات (یا مالیات بر راه و جاده) و مواردی از این دست. درآمدهای بیت العدل، آن گونه که در کتاب اقدس مذکور شده شامل مالیات تصاعدی، مالیات بر حیوانات، درآمد معادن،... نیست. مثل روز روشن است که این دو نهاد، در ذهن عبدالبهاء، از هم جدا و مستقل بوده اند.

البته درآمدهای این دو نهاد در یک مورد مشترک است و آن هم "مال بلا وارث است". اگر فرد بهائی بمیرد و وارثی نداشته باشد (که عملاً محال است، زیرا معلمان او هم جزو وراث او محسوب می شوند) دارائی او به بیت العدل منتقل می شود. یعنی اگر بعضی از طبقات وراث نباشد بخشی از دارائی به بیت العدل می رسد. به عبارت دیگر، مادام که بیت العدل وجود دارد، نمی توان گفت که فرد بهائی وارث ندارد.

بند 42 کتاب اقدس مقرر می دارد:

عبدالبهاء در لوحی که درآمدهای یک صندوق محلی را برشمرده، ازجمله ماترک فرد بلا وارث را هم در آن حساب آورده؛ لذا بیت العدلی که در این متون به آن اشاره رفته، همان صندوق (خزانه) محلّی است که ارث بلا وارث به آن راجح است ولی در نظر داشته باشیم که این استدلال زمانی می تواند صحیح باشد که آن خزانه محلّی به بیت العدل پاسخگو باشد اما همان طور که قبلاً ملاحظه شد این خزانه به یک نهاد مدنی، انجمن، یا هیئت مدیره روستا، یا شورای روستا پاسخگو خواهد بود. بنابراین گفتار عبدالبهاء در این دو موضوع با هم متفاوت است.

 

خصوصیات سوسیالیسم عبدالبهاء

خصوصیت اوّل سوسیالیسم عبدالبهاء آنست که این یک موضوع مدنی است و نه دینی.

ثانیاً: اگرچه روش تشکیل انجمن یا شورای ده تعیین نشده، ولی بنظر می رسد که یک سوسیالیسم دمکراتیک مورد نظر او بوده باشد. عبدالبهاء در رسالة مدنیه می نویسد: در حال حاضر بنظرم می رسد که انتخاب اعضای غیر دائم شوراهای استانی براساس رضایت یا انتخاب مردم مرجّح است زیرا فرد انتخاب شده در موضوعات عدالت و مساوات توجه بیشتری خواهد کرد، در غیر آن صورت اعتبار خود را از دست داده، و از چشم مردم خواهد افتاد.

ثالثاً: این یک سیستم رفاه اجتماعی است و نه یک سیستم کمونیستی. او به تشریح یک اقتصاد آزاد، با روش اخذ مالیات تصاعدی می پردازد تا انباشت ثروت و فقر کاسته شود؛ یا حداقل معیشت برای فقرا، یتیمان و معلولان تضمین شود و صندوق عمومی بر ای آموزش و بهداشت عمومی تأمین گردد.

رابعاً: این یک موضوع و پیشنهاد محلّی است. زمانی ما در هلند چنین سیستمی بود که در آن، در سطح محلّی و نه ملّی، تشکیلات اجرایی مسئولیت بودجه برای آموزش و بهداشت عمومی را داشتند. در طول زمان تشکیلات محلّی تضعیف شدند و حکومت ملّی تقویت شد. اکنون دیگر مسئولان محلّی قدرت مالی رسیدگی به این امور را بطور مستقل ندارند. در هلند، تا همین اواخر، تشکیلات اجرایی محلّی ضوابط دقیقی داشتند که چه کسی، بنابر علایق و وابستگی هایش می توانست خود را ساکن محلّ خاصی بداند. این مقررات ناعادلانه بود زیرا جلوی حرکت و جابجایی نه تنها افراد بیکار و معلول، بلکه حتی محصلان و دانشجویان را می گرفت... سرانجام دولت ملّی تصمیم گرفت سیاستگزار اصلی در این عرصه باشد و البته بار مالی عمده کار را هم تقبّل کرد. این موضوعی اجتناب ناپذیر بوده، در یک جامعه پویا، سیستم رفاه اجتماعی محلّی و روستایی، آن گونه که عبدالبهاء پیشنهاد کرده بود، دیگر قابلیت اجرا نداشت.

خامسا:ً سیستم پیشنهادی عبدالبهاء مربوط به جامعه کشاورزی بود؛ دیگر کشاورزان اکثریت افراد جامعه نیستند و کالای کشاورزی با قیمت های مناسب تری وارد می شود... پیشنهاد او برای کشورهای توسعه نیافته ای مثل هند و مصر می تواند در نظر گرفته شود که هنوز سیستم رفاه اجتماعی مناسبی ندارند، یعنی حداقل درآمد برای کشاورزان تضمین شود... تا از این طریق مبانی اقتصاد تحکیم شود و از مهاجرت کشاورزان به شهرهای بزرگ پیشگیری به عمل آید.

طرح اقتصادی بهائیت

جناب عبدالبهاء در نامه به مسس پارسونز (به نقل از کتاب خطابات مبارکه حضرت عبدالبها در اروپا و امریکا صص 219-221) از طرح اقتصادی بهائیت که نجات دهنده اقتصاد جهان است (و تاکید می کنند که جز بوسیله این طرح، اصلاح اقتصادی محال و ممتنع است) پرده برداری می نمایند دقت فرمایید:

"لهذا اساس مسئله را از برای شما بیان می کنم تا واضح و مبرهن شود که این مسئله اقتصادی جز بموجب این تعالیم حل تام نیابد بلکه ممتنع و محال.

و آن اینست که این مسئله اقتصاد را باید از دهقان ابتدا نمود تا منتهی باصناف دیگر گردد زیرا عدد دهقان بر جمیع اصناف، اضعاف مضاعف است(!)

لهذا سزاوار چنانست که از دهقان ابتدا شود و دهقان اول عامل است در هیات اجتماعیه.

باری در هر قریه ای بایدکه از عقلای آن قریه انجمنی تشکیل شود که قریه در زیر اداره آن انجمن باشد و همچنین یک مخزن عمومی تاسیس شود و کاتبی تعیین گردد و در وقت خرمن بمعرفت آن انجمن از حاصلات عموم مقادیری معین بجهت آن مخزن گرفته شود. این مخزن هفت واردات دارد:

واردات عشریه؛

رسوم حیوانات؛

مال بی وارث؛

لقطه یعنی چیزی که پیدا شود و صاحب نداشته باشد؛

دفینه اگر پیدا شود ثلثش راجع به این مخزن است؛

معدن ثلثش راجع ب این مخزن است؛

و تبرئات.

پیش از ادامه، این سوالات در مورد عبارات عبدالبهاء به ذهن متبادر می شود:

1-آیا "ممتنع و محال" است جز با این طرح وضع اقتصاد جهان خوب و اصلاح شود؟!

2-آیا اصلاح اقتصادی جهان امروز را باید از دهقان شروع کرد؟!

3- آیا مطابق سخن عبدالبهاء تعداد کشاورزان نسبت به سایر طبقات اضعاف مضاعف (یعنی چندین برابر اقلا چهار یا هشت برابر) است که گفته:"عدد دهقان بر جمیع اصناف، اضعاف مضاعف است؟"

4-انجمن "عقلای قریه" زیر نظر کدام ساختار کشوری است و رابطه آن با دولت مرکزی و بودجه کشوری و... چیست؟

5-واردات عشریه همان مالیات کشوری است یا مالیات دینی؟

6- رسوم حیوانات چیست؟ آیا همان مالیات بر احشام است؟

7-آیا همه معادن و دفائن در هر روستا متعلق به خود آنهاست که باید یک سوم آن را به صندوق بدهند؟

در کتاب خطابات عبد البها در اروپا و امریکا صفحه 219 مطالبی را در نامه خطاب به خانم پارسنز در حالی که در راه آهن رو بسوی سانفراسیسکو می رفته نوشته است و در آخر نامه از او خواسته تا این طرح اقتصادی بهائیت را در یکی از جرائد نشر نماید تا دیگران این قانون را به نام خود اعلان نکنند!!! در حالی که در پیام ١٢ اسفند بیت العدل به این مطلب اشاره شده که ما در حال یادگیرى هستیم تا متناسب با شرایط جدید جهان راه حل هائی پیدا کنیم و ارائه دهیم. به نظر می آید حتما بیت العدل این طرح جناب عبدالبها را با دوره جدید مناسب ندیدند که دنبال طرح هاى دیگری براى جهان مى گردند و گرنه نیاز به تحقیق و یادگیرى راه حل هاى دیگر نبود و همین طرح را تبلیغ مى کردند.

حقیقت این است که با آن پیام، بیت العدل خاستگاه دینى بهائیت را فراموش کرده و مثل یک حزب سیاسى دنبال پروتکل های اقتصادى و اجتماعى است که از طریق کارشناسان بشری پیدا کند و براى تحرکات سیاسی و اجتماعیش خرج کند!

پیام 4 مارچ سال 2011 را برای مرور دوباره می آوریم تا خوانندگان عزیز خود برداشت نمایند:

"برخی افراد آزاد اندیش و یا لطیفه پرداز می گویند زمانی که دیکتاتورها به شما می گویند دهانت را ببند و حرف نزن! در فضای دمکراسی، خرد جمعی به شما می گوید هنوز می توانی حرف بزنی!

در نظام اداری بهائی اصولاً بحثی درباره آزادی اندیشه بهائیان وجود ندارد. یک طبقه حاکمه عالی یا " علما" هستند که ظاهراً آن ها به علم و مقرّرات الهی و تفسیر و تعبیر آن آگاهی دارند! در واقع یک نظام سلسله مراتب دینی وجود دارد که فعالیت بهائیان و جوامع بهائی را برنامه ریزی می کند تا به اهداف برنامه ها نائل شوند! آیا هیچ یک از افراد بهائی مجاز است درباره پذیرش یا عدم پذیرش آن برنامه ها صحبت، و یا درباره سودمندی آن ها صحبت و اظهار عقیده کند؟ معمولاً با این عنوان که این یک برنامه الهی است تشکیلات در هر جامعه بهائی مانع از اظهار نظر بهائیان و شهروندان می شود. چنین جامعه ای، در عالم سیاست یک نام دارد و معمولاً ما دوست نداریم هیچ جامعه دینی با این نام مرتبط گردد ولی واقعیت اینست که نام این نظام و سیستم اجتماعی "توتالیتر" و "خودکامگی" است. لودویک فون میزر، همچون بسیاری دیگر از آزاداندیشان و فلاسفه لیبرال، بدرستی و دقیقاً نشان داده است که چگونه مدیریت و حاکمیت برنامه ریزی شده اجتماعی، با استفاده از بوروکراسی و نظم اداری، و عرضه اراده و خواست یک گروه بر افراد، عملاً جامعه را بسمت یک نوع "تفکر خاص" سوق می دهد. جامعه تک صدائی بدین گونه ساخته می شود. جامعه بهائی پیرو بیت العدل ساختاری این گونه دارد. اگرچه آن ها در باطن و قلب ها متحد نیستند و در الواح و وصایای عبدالبها هم چنین بیت العدلی پیش بینی نشده بود. آن ها یک نظام دینی برنامه ریزی شده هستند که مثل تمام سازمان های سیاسی توتالیتر عمل می کنند. آن ها هرگز شبیه آن چه عبدالبهاء در ذهنش داشت نیستند بلکه ترکیبی از سازمان دینی زرتشتی ایران باستان، و تقلیدی جدی از نظام حزبی سوسیالیستی روسیه شوروی می باشند. اگر واقعاً قصد داریم که یک دیانت روحانی و معنوی داشته باشیم نباید جامعه بهائی را همچون ساختار حزبی ببینیم در جوامع دمکراتیک، همچون امریکا و اروپای غربی، آزادی بیان از طریق قانون اساسی تضمین شده است، اگرچه این آزادی موجب حفظ و بقای تشکیلات فرقه ها و اقلیت هائی همچون محفل ملّی و جامعه بهائی طرفدار بیت العدل هم شده است."

 (الیویه، " انوار هدایت" ترجمه فریده دوستدار)


برچسب ها:عبدالبهاء, مونترال, سوسیالیسم, عبدالبهاء و سوسیالیسم, سفر به آمریکا, عبدالبهاء در سفر به آمریکا, بهائیت,

  |   دیدگاه ها ()

1398/06/17 15:55
My brother suggested I might like this website. He used to be
entirely right. This submit actually made my day. You can not believe simply how so much time I
had spent for this info! Thank you!
1398/06/13 15:09
Hello to all, the contents existing at this website are actually
awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.
1398/06/12 13:57
Amazing issues here. I am very happy to look your article.

Thank you so much and I'm looking ahead to contact you.
Will you please drop me a mail?
1398/06/2 13:25
Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting
for your next write ups thanks once again.
1398/06/2 12:17
Hello, I enjoy reading all of your article post.
I wanted to write a little comment to support you.
1398/06/2 04:31
Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just great and i could assume you're an expert
on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed
to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
please carry on the rewarding work.
1398/05/29 06:25
Hi there very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing ..
I'll bookmark your blog and take the feeds additionally? I'm happy to
seek out a lot of useful info right here in the
post, we'd like develop extra techniques in this regard, thank
you for sharing. . . . . .
1398/05/28 22:39
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple
ipad and tested to see if it can survive a twenty five foot drop, just
so she can be a youtube sensation. My apple
ipad is now destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
1398/05/28 09:52
Definitely believe that which you said. Your favourite reason appeared to be at the net the easiest factor to take
into account of. I say to you, I certainly get annoyed at the same time
as folks consider worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top as neatly as
outlined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.
Will probably be again to get more. Thank you
1398/05/22 11:10
Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring
on other websites? I have a blog based on the
same ideas you discuss and would love to have you share some
stories/information. I know my readers would value your work.
If you are even remotely interested, feel free to send
me an e mail.
1398/05/3 14:13
I love it when people come together and share ideas.
Great website, keep it up!
1398/05/1 11:26
Having read this I believed it was rather enlightening.
I appreciate you spending some time and effort to put this short article
together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading
and leaving comments. But so what, it was still worthwhile!
1398/04/31 18:44
magnificent post, very informative. I'm wondering why the
other specialists of this sector don't understand this. You should
continue your writing. I'm sure, you've a huge readers' base already!

plenty of fish natalielise
1398/04/28 17:43
Incredible story there. What happened after? Thanks!
1398/04/2 10:28
I am curious to find out what blog platform you are using?

I'm experiencing some small security problems with my latest website and I'd like
to find something more risk-free. Do you have any solutions?
1398/03/15 13:13
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm
trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Thanks!
1398/02/21 14:32
Hi there colleagues, nice post and pleasant arguments commented at this place, I am
actually enjoying by these.
1398/02/15 06:29
That is very fascinating, You are an excessively skilled blogger.
I have joined your feed and look forward to looking for extra
of your magnificent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks
1398/02/14 16:54
For most recent news you have to pay a visit web and on web I found this web site as a
most excellent web site for latest updates.
1397/11/13 13:20
Aw, this was a really nice post. Spending some time and actual
effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and don't manage
to get nearly anything done.
1397/09/15 11:49
Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe
for a weblog site? The account helped me a appropriate deal.
I were a little bit acquainted of this your broadcast
offered shiny transparent concept
1397/09/15 10:02
Hello. I have checked your bahai19.com and i see you've
got some duplicate content so probably it is the reason that you don't
rank high in google. But you can fix this issue fast. There is a tool that generates articles like human, just search in google:
miftolo's tools
1397/09/14 11:16
I am sure this post has touched all the internet visitors, its really really fastidious
paragraph on building up new webpage.
1397/09/12 12:58
Why bahai19.com loads so slow?
1397/09/3 10:30
Hi. I see that you don't update your blog too often. I know
that writing posts is time consuming and boring. But did you know that there is a tool that allows you
to create new posts using existing content (from article directories or other blogs from your niche)?
And it does it very well. The new articles are unique and pass the copyscape test.
Search in google and try: miftolo's tools
1397/09/1 19:20
Hi guys. What are you preparing for dinner today? I will prepare very tasty
dish, my husband likes it. Search in google; stewed steak
salafisa's recipes
1397/09/1 16:58
Hi girls. What are you cooking for dinner
today? I will prepare delicious dish, my father loves it.
Search in google: pressed beef salafisa's recipes
1397/08/28 00:04
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you can earn additional cash every month.
You can use the best adsense alternative for any
type of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle: boorfe's tips monetize your website
1397/03/4 10:39
I know many entrepreneurs annd companies who favor competition follow publicly
with their personal or corpofate social profiles and believe there is absolutely no hiding to do something so obvious that everybody does.
After obtaining a clear notion of the page content of these links, then associate a preexisting page from
your domain that might serv to pprovide content to som potential visitor that started
in through that link. They are applying new techniques off search engine optimizations including linking the websdite to the real links, adding
more contents which might be unique and innovative and key word search would be the
current dday internet search engine optimization techniques
applied.
1396/09/18 07:45
مرسی از محتوای خوب و کاربر محورتون
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir