تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

پیروان ادیان مختلف در عصر ظهور

نویسنده : amin    |   تاریخ : 1395/06/2 12:48

پیروان ادیان در عصر ظهور

 

پرسش: آیا وقتى كه امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور مىكنند، تمام مردم مسلمان مىشوند یا این كه كافر و پیرو مذاهب و ادیان دیگر هم وجود خواهد داشت؟

پاسخ: براى تشكیل جامعه واحد و فراگیرى حكومت جهانى، یك موضوع ضرورى است و آن جهان بینى واحد و اعتقاد واحد است. باید نگرش و جهانبینى واحدى بر جامعه حاكم باشد تا انسجام و وحدتى خللناپذیر در جامعه پدیدار گردد. بر این اساس است كه...
در دوران ظهور و روزگار دولت مهدوى، جهانبینى واحدى بر جهان حاكم و راه و روش و برنامهها نیز یكى مىگردد و یكپارچگى واقعى در عقیده و مرام پدید مىآید و مردمان همه یكدل و یك زبان به سوى سعادت و صلاح حركت مىكنند. ناسازگارى و دوگانگى در اندیشهها و عقیدهها نیست؛ چنان كه در راه و روشهاى اجتماعى نیز اختلاف و چندگانگى دیده نمىشود.

امام صادق (علیهالسلام) به صراحت به این مطلب اشاره فرموده است: «افوالله لیرفع عن الملل و الادیان الاختلاف و یكون الدین كله واحدا كما قال جل ذكره ان الدین عندالله الاسلام»؛ به خدا قسم!...} ناهماهنگى و اختلاف مذاهب و ادیان از بین مىرود و فقط یك دین در سراسر گیتى حكومت مىكند؛ چنان كه خداى تبارك و تعالى فرموده است: به راستى دین در نزد خدا، اسلام است»{87}.

امام مهدى(عج) با این اصل اساسى و زیربنایى (وحدت عقیده) در ساختن جامعه یگانه بشرى به توفیقى بزرگ و بىمانند دست مىیابد و همه علل و عوامل ناسازگارى و برخورد و اختلاف را نفى مىكند. راه و روش او، بر قانون جاودان حق و عدل و یكتا پرستى استوار و با فطرت و سرشت انسانها، هماهنگ و سازگار مىباشد. او وحدتى واقعى را براساس اصول توحید و ایدئولوژى اسلامى پى مىریزد و همه انسانها را در زیر شعار یگانه و دین واحد گرد مىآورد{88}.

امام على (علیهالسلام) نیز مىفرماید: «تمام خیر در این روزگار است؛ در آن زمان قائم ما قیام مىكند و همه را بر (محور) یك مرام و یك عقیده گرد مىآورد (ثم یجمعهم على امر واحد)»{89}.

با این حال ممكن است گفته شود: براساس بعضى از آیات و روایات، یهود و نصارا از بین نمىروند و تا قیامت باقى هستند؛ پس این اسلام نمىتواند فراگیر شود؟!

در این رابطه باید گفت كه ما با سه دسته از آیات و روایات رو به رو هستیم؛

دسته اول آیات و روایاتى است كه ظاهر آن ها، وجود غیرمسلمانان در دوران حكومت حضرت است؛ مانند:

1.{وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ... وَ أَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ»[90] ؛ یهود گفته دستخدا بستهاست... (پس)كینه و دشمنىرا تا قیامت میانآنان افكندیم}.

مشابه این آیه درباره مسیحیت نیز آمده است:

«وَ مِنَ الَّذِینَ قالُوا إِنّا نَصارى أَخَذْنا مِیثاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ سَوْفَ یُنَبِّئُهُمُ اللّهُ بِما كانُوا یَصْنَعُونَ»{91}

در این آیات، دشمنى و كینه توزى تا قیامت در بین یهود و نصارا مطرح شده و نیز برترى نصارا بر كفار تا قیامت آمده است[92]. و مقتضاى ظاهر آیات این است كه دین یهود و نصارا تا قیامت باقى خواهند ماند.

از بعضى از روایات نیز همین مضمون استفاده مىشود: «ابى بصیر مىگوید: كه به امام صادق (علیهالسلام) گفتم: در دوره حضرت مهدى(عج) با اهل ذمه (یهود و نصارا) چگونه رفتار مىشود؟ فرمود: «با آنان از سرآشتى و مسالمت رفتار مىكند؛ همان گونه كه پیامبر (صلیاللهعلیهوآله) با آنان از سر مسالمت رفتار كرد (یسالمهم كما سالمهم رسول الله)»[93]. به هر حال از ظاهر این ها به دست مىآید كه یهود و نصارا نیز در عصر ظهور وجود دارند و تحت حكومت حضرت مهدى (عج) زندگى مىكنند.

2.دسته دوم روایاتى است كه اشاره دارد امام (عج) در همه جا دین اسلام را برپا خواهند كرد و همه مردم مسلمان خواهند شد. هیچ خانهاى در شهر و بیابان نمىماند مگر این كه توحید در آن نفوذ مىكند. اسلام به صورت یك آیین رسمى، همه جهان را فرا خواهد گرفت. حكومت به صورت یك حكومت اسلامى در مىآید و غیر از قوانین اسلام، چیزى بر جهان حكومت نخواهد داشت. در این زمینه به چند روایت اشاره مىشود:

امام صادق (علیهالسلام) مىفرماید: «وقتى قائم ما قیام كند. اهل هیچ دینى باقى نمىماند مگر این كه اظهار اسلام مىكنند و با ایمان مشهور و معروف مىگردند»{94}.

«تا هر كجا كه تاریكى شب وارد شود، دین اسلام نفوذ خواهد كرد (لیدخلن هذا الدین ما دخل علیه اللیل)»{95}.

در آن عصر، شرك و كفر و پلیدى رخت برمىبند و آموزههاى متعالى اسلام به همه جاى جهان ابلاغ خواهد شد: «بىتردید آیین محمد (صلیاللهعلیهوآله) به هر نقطهاى كه شب و روز مىرسد، خواهد رسید و دیگر اثرى از شرك روى زمین نمىماند (لیبلغن دین محمد ما بلغ اللیل و النهار)»{96}.

در آن عصر دین برتر و مسلط اسلام خواهد بود و یهودیان، مسیحیان و... همه آن را خواهند پذیرفت: «به درستى خداوند هنگام قیام قائم (عج) اسلام را بر تمامى ادیان برترى خواهد داد»{97}.

و نیز «هیچ یهودى و مسیحى و صاحب دینى باقى نمىماند، مگر این كه داخل اسلام شده باشد (لایبقى یهودى و لانصرانى و لاصاحب مله الاّ دخل فى الاسلام)»{98}

امام (علیهالسلام) چندگانگى و اختلافات دینى را بر طرف مىكند و وحدت عقیدتى در سایه اسلام به وجود مىآورد:

{یرفع المذاهب فلایبقى الاّ الدین الخالص»[99]؛ «همه ادیان و مذاهب از روى زمین برداشته مىشود و جز دین خالص باقى مىماند»}.

3. بر اساس دسته سوم روایات، امام مهدى (عج) ابتدا همگان را به دین اسلام دعوت مىكند و از آنان مىخواهد كه همگان با رغبت و بصیرت، آن را بپذیرند و در صورت سرپیچى و باقى ماندن در كفر و ضلالت، برخورد شدیدى با آنان مىكند.

عبداللّه بن بكیر از امام موسى بن جعفر (علیهالسلام) در تفسیر آیه «وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً...»[100] فرمود: «آیه مذكور در شأن حضرت قائم نازل شده است. وقتى آن حضرت ظاهر شد، دین اسلام را بر یهود، نصارا، صائبین و كفار شرق و غرب عرضه مىدارد، پس هر كس با میل و اختیار اسلام بیاورد، به نماز و زكات و سایر واجبات امرش مىكند و هر كس از قبول اسلام امتناع ورزد، گردنش را مىزند تا این كه در شرق و غرب زمین جز موحد و خداپرست كسى باقى نماند»{101}

امام باقر (علیهالسلام) نیز مىفرماید: «...خدا شرق و غرب جهان را براى صاحب امر مفتوح مىكند؛ آن قدرى مىجنگد تا این كه جز دین محمد، دینى باقى نماند»{102}

امام صادق (علیهالسلام) فرمود: «وقتى كه قائم قیام كند، هیچ كافر و مشركى پیدا نمىشود، مگر این كه قیام او را انكار كرده و ناپسند مىشمرد، ولى كار به جایى مىرسد كه اگر كافر و مشركى در شكم سنگى سخت پنهان شده باشند، آن سنگ مىگوید: اى مؤمن در شكم من كافر است، مرا بشكن و او را بكش»{103}.

امام باقر (علیهالسلام)نیز مىفرماید: «قائم (عج) هر منافق شكاكى را به قتل مىرساند»{104}.

با توجه به این احادیث، همه مردم جهان، اسلام را مىپذیرند و البته عموم آنان با علاقه و رغبت مسلمان مىشوند و منافقان و كافران نیز با الزام حكومتى، اسلام را مىپذیرند؛ قرآن نیز به این مطلب اشاره فرموده است:

هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ»{105}.

جمع بندى روایات:

این چند دسته از روایات و آیات، مربوط به دورهها و مراحل مختلف حكومت حضرت مهدى (عج) است:

دسته اول اشاره به سیره و روش حضرت مهدى (عج) در ابتداى ظهور دارد و دسته دیگر، اشاره به دوره تحكیم و تثبیت حاكمیت آن حضرت.

توضیح این كه امام (علیهالسلام)در ابتداى ظهور، تنها كافرانى را كه به ظلم و فساد در زمین مشغولاند، سركوب مىكند و یا ملزم به پذیرش اسلام و قوانین حیات بخش آن مىكند.

امام با كافرانى كه از ظلم و جور و فساد به دوراند و پذیراى حكومت دادگستر ایشان هستند، همانند سیره پیامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآله) از سر مسالمت رفتار مىكند و از آنان جزیه (مالیات مخصوص) مىگیرد و به تدریج با برقرارى عدل و فراگیرى آن در سراسر زمین و از بین بردن باطلها و بدعتها و آشكار شدن نشانهها و آیات حق، حجتهاى روشن الهى بر مردم، تمام مىشود و دیگر جاى هیچ عذرى براى كفر و شرك باقى نخواهد ماند و در آن دوره مردم مسلمان خواهند شد و كفر و شرك مصداق روشن ظلم و تجاوز از حق خواهد بود كه جایى در حكومت الهى مهدى (عج) ندارد و باید از اساس حذف گردد.

حضرت صادق (علیهالسلام) در تفسیر آیه «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى»[106] به مفضل فرمود: «اى مفضل! اگر پیامبر بر همه دینها غالب شده بود، از آتش پرستان، یهودیان، نصارا، ستاره پرستان و از تفرقه، نفاق و شرك اثرى نبود. این كه خداوند فرموده «لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ» مربوط به روز ظهور مهدى (عج) است»{107}

وضعیت اهل كتاب (یهود و نصارا)

با توجه به مطالب پیش گفته، مانعى ندارد كه بگوییم: اقلیتى از یهود و نصارا در پناه حكومت حضرت مهدى (عج) با شرایط اهل ذمه وجود داشته باشد.

از امام باقر (علیهالسلام) نقل شده است: «وقتى قائم قیام كند، میان اهل تورات به تورات و میان اهل انجیل به انجیل حكم مىكند و میان اهل زبور به زبور و میان اهل قرآن به قرآن...» مىتوان گفت این ها مربوط به مراحل آغازین ظهور است، ولى تكامل بشر به حدى مىرسد كه همگان موحد و مسلمان مىشوند و یا حداقل آنان از عقاید شرك آلود خود (مانند تثلیث و این كه خدا پسر دارد و...) دست بر دارند تا مدتى تحت حكومت اسلامى به زندگى خود ادامه مىدهند.

درباره آیات مربوط به وجود یهود و نصارا تا قیامت مىتوان گفت: منظور از ادامه زندگى، مىتواند مربوط به دوره آخرالزمان باشد و به جهت نزدیكى ظهور امام زمان (عج) و برپایى قیامت و با یك تعبیر از آن یاد شده است؛ چنان كه بسیارى از علایم آخرالزمان و علایم برپایى قیامت یكسان باشد. بنابراین یهود و نصارا تا آن دوران هستند و با ظهور امام زمان (عج) و اقتداى حضرت مسیح (علیهالسلام) به ایشان، پیروان حق طلب ادیان با حق آشنا مىشوند و همه زیر پرچم امام زمان (عج) مىآیند.

 

 

بشارة الاسلام، ص 265 ؛ بحارالانوار، ج 53، ص 4.{87}

ر.ك: عصر زندگى، ص 111 و 112.{88}

الغیبة نعمانى، ص 206.{89}

مائده 5، آیه 64.{90}

همان، آیه 14.{91}

آل عمران3، آیه 55: «جاعِلُ الَّذِینَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ».{92}

بحارالانوار، ج 52، ص 381.{93}

ارشاد مفید، ح 2، ص 384 ؛ كشف الغمه، ح 2، ص 45.{94}

منتخب الاثر، ح 57، ص 212.{95}

تفسیر عیاشى، ج 2، ص 56 ؛ بحارالانوار، ج 51، ص 55، ح 41.{96}

كافى، ج 1، ص 433 ؛ ینابیع المودة، ج 2، ص 508.{97}

منتخب الاثر، ص 393، ج 10 ؛ بحارالانوار، ح 52، ص 61، ح 59.{98}

یوم الخلاص، ح 2، ص 649 ؛ بشارة الاسلام، ص 297.{99}

آل عمران 3، آیه 83.{100}

بحارالانوار، ج 52، ص 340.{101}

همان، ص 390.{102}

بحارالانوار، ج 52، ص 324.{103}

اثبات الهداة، ج 7، ص 61 ؛ بحارالانوار، ج 52، ص 110.{104}

توبه 9، آیه 33.{105}

توبه 9، آیه 33.{106}

بحارالانوار، ج 52، ص 330.{107}


برچسب ها:امام زمان عجل الله فرجه, ظهور, عصر ظهور, ادیان در عصر ظهور, یهودی, مسیحی در عصر ظهور,

  |   دیدگاه ها ()

1398/03/20 11:39

Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It's always exciting to read through articles from other authors and practice something from other websites.
1396/06/13 13:58
Link exchange is nothing else except it is just placing the other
person's web site link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.
1396/04/31 02:41
Excellent post. I am dealing with many of these issues as well..
1396/01/18 18:42
I always spent my half an hour to read this blog's articles all the time along with a cup of coffee.
1395/06/2 13:59
سلام عزیز انتظار زیادی ازتون ندارم فقط دلم میخواد بهم سر بزنید و نطرتون را بگین و با هم تبادل لینک داشته باشیم منتظرم گلم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

جستجو در عناوین مطالب

تبلیغات

کد تبلیغ در اینجا

نظرسنجی

سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار سایت

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

امکانات


TOOLS SALAVAT

logo-samandehi

نماد اعتماد درگاه Pay.ir

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو